Szlovák Nemzetiségi Tagóvoda

„ Tisztellek Téged,                                                                                    „Vážim si Ťa,

fontos vagy nekem,                                                                                   si pre mna dôležitý,

csak is Rád figyelek,                                                                                 iba na teba dávam pozor,

és segítek Neked,                                                                                      a pomôžem Ti,

ha szükséged van a segítségemre.”                                                         ak potrebuješ moju pomoc.”

Miskolci Batsányi János Óvoda
Szlovák Nemzetiségi Tagóvodája

Az óvoda 1998. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit a bükkszentlászlói gyermekek számára.

Innentől kezdve, intézményes keretek között szlovák nemzetiségi nyelvi nevelés folyik

Bükkszentlászlón/Stará Huta/.

Településünk a bükk szívében fekszik, gyönyörű természeti adottságok között. Óvodánk

Bükkszentlászló központjában található, családiasan kialakított környezetben. .

Az óvoda megközelíthető a Miskolc Újgyőri- Főtérről induló 68-as busszal, 15-20 perc alatt.

Tagóvodánk nemcsak városunkban, hanem országos szinten is elismert nemzetiségi nevelést

valósít meg, az Észak-magyarországi Régió bázisóvodájaként működünk. Egy csoportos

óvodaként működünk.

Tárgyi és humán feltételeink teljes mértékben megfelelnek a jogszabályi elvárásoknak, ennek

folyamatos fenntartásába kiemelt szerepe van a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak.

Az óvoda a Miskolci Batsányi János Óvoda Tagóvodájaként működik.

Intézményvezető: Petránné Képes Gizella

Tagóvodavezető: Eszláriné Markó Mónika

Az óvoda támogatói:

Szülői Munkaközösség

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Gazdusné Pankucsi Katalin önkormányzati képviselőasszony

Nevelési programunk:

Helyi Óvodai Pedagógiai Programunk cél és feladatrendszerének megfelelően az óvoda

mindennapi életébe beépül a szlovák nemzetiségi hagyomány átörökítése, szlovák anyanyelvi

nevelés. 1998 szeptemberétől a szlovák nemzetiségi lakosság igényeit kielégítve, Miskolc

Város Önkormányzata biztosítja a szlovák nyelvi nevelést Bükkszentlászlón.

Az itt élő családok megfelelő szociokulturális hátteret biztosítanak a gyermekeik

kiegyensúlyozott, harmonikus fejlődéséhez. Jellemző a több generációs családok jelenléte,

ami eredményesen segíti elő a szlovák hagyományok ápolását. Az óvoda közösségformáló,-

megtartó, és – fejlesztő szerepet tölt be Bükkszentlászló életében.

A minősített Lépésről- Lépésre Óvodafejlesztő Program szerint készítettük el és adoptáltuk

Helyi Óvodai Programunkat. A helyi sajátosságoknak megfelelően ez a program szolgálja

legoptimálisabban a gyermekek fejlődését szem előtt tartva a szülők szociális és mentális

támogatását, továbbá a szlovák nemzetiségi óvodai nevelés sikeres és eredményes

megvalósítását.

Célunk:  A 3-7 éves gyermekek fejlődésének támogatása és  személyiség fejlesztése. A

gyermekekhez, mint egyedi, mással nem helyettesíthetők individuumokhoz és szociális

lényekhez, az életkori sajátosságok és az egyéni szükségletek, különbségek ismeretében

közelítünk. A feltételrendszerrel, a tevékenységek tudatos befolyásolásával segítjük a

személyiség kibontakozását, tekintettel az eltérő adottságokra, képességekre, szokásokra,

nembeli, érésbeli, vérmérsékleti különbségekre, és a családok értékrendjének sokféleségére. A

szlovák nemzetiségi nevelésben résztvevő óvodás gyermekek életkori sajátosságainak és

egyéni fejlettségének megfelelően a nemzetiségi kultúra megismerését és elsajátítását, a

kulturális hagyományok, a szlovák nyelv átörökítését és fejlesztését szolgáljuk. A sajátos

nevelési igényű gyermekek harmonikus személyiségfejlődésének biztosításához- különleges

igényeket kielégítve- a másságot elfogadó környezet folyamatos fenntartása. Célunk a

kedvező környezeti adottságok kihasználásával a gyermekek egészséges életmódra, a

környezet szeretetére nevelés az erdei ovi szellemiségében. A gyermekeket minél több

élményhez juttatjuk.

Vegyes csoporttal működünk,  3-7 éves korú gyermekek együtt játszanak, ahogy otthon, a

családokban is. Nagyon sok tapasztalatot halmoztunk fel, hogyan érhetjük el, hogy minden

gyermek fejlődjön. Azt tapasztaljuk, hogy szociálisan érettebbek gyermekeink, megtanulnak

egymásra odafigyelni, óvni a kisebbeket, felnézni a nagyobbakra. Hisszük, hogy csak úgy

léphetnek előbbre, ha egyenként, mindannyijuknak segíteni tudjuk a fejlődését. Hisszük és

valljuk, hogy nem tanítanunk kell, hiszen ez óvoda, ezért játékot, tapasztalást, gyakorlási

lehetőséget, egyben örömteli játékot kínálunk, melyekben fejlődhetnek képességeik.

7 tevékenység központban történik a gyermekek fejlesztése:

 • Családi, szituációs játék;
 • Irodalmi, ének- zenei tevékenység;
 • Építőjáték;
 • Ábrázoló, művészeti tevékenységek;
 • Manipulációs tevékenységek;
 • Homok és vízasztali tevékenységek;
 • Természetismereti tevékenységek;
 • Mozgásfejlesztés.

Programjaink:

 • Rendszeresen látogatjuk a Bábszínházat, vagy házhoz jönnek;
 • Település rendezvényein kétnyelvű műsorral lépünk fel: Nemzetiségi Nap,

Nyugdíjasok Napja, Mikulás est;

 • Évente Családi Napok szervezése;
 • Farsangi karnevál- nyitott;
 • Anyák napja, Ballagó- Évzáró ünnepély- nyilvános;
 • Gyermeknap- szervezője a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, közösen a település aprajával és nagyjával, csodálatos környezetben, egész napos program;
 • Minden évszakban sokat kirándulunk a minket körülvevő erdei környezetben.