A Miskolci Batsányi János Óvoda Szeder úti Tagóvodájának rövid bemutatása

 

Óvodánk 4 gyermekcsoportját nevelő-fejlesztő nevelőtestülete, teljes dolgozói köre jó szakmai közösséget alkot, legfőbb célunk, hogy az intézményünkben járó gyermekek számára biztonságos, szeretetteljes, fejlesztő légkört biztosítsunk.

Helyi Pedagógiai Programunk: „Környezetvédelem Tolnai Gyuláné módszerével.” – országos szinten egyedüli program – egy komplex, szinte minden képességet játékosan, észrevétlenül, egyszerre fejlesztő és mozgató feldolgozásmód, amellyel a gyerekeket az egészséges életmódra, a környezet megismerésére és egy egészséges lokálpatriotizmusra neveljük. Színesíti a programot a hangoztatási mondókaanyag a „titkos nyelv” mely komoly beszédjavító, iskola előkészítő hatással bír.

Programunk sajátossága a „Gyümölcsprogram” is, gyermekeink minden nap friss gyümölcsöt fogyasztanak, aminek előkészítésében aktívan részt vesznek és rendszeresen használjuk az saját készítésű komposztládánkat.

Az erdő, a Bükk hegység közelsége segít a természet szeretetére, megóvására nevelő programok, kirándulások adta lehetőségek szervezésében, ezek során nemcsak ismereteket adunk, hanem erősítjük, fejlesztjük gyermekeink fizikumát, állóképességét. A szabad levegőn való tartózkodásra különösen odafigyelünk, az óvoda udvara mellett gyakran kihasználjuk az óvoda melletti játszótér, a közeli erdő, és a sportpálya adta lehetőségeket is.

Nagy figyelmet fordítunk a nemzeti ünnepekre, hagyományokra, a jeles napokra, és a zöld ünnepekre, (Állatok, – Víz, –Föld és – Környezetvédelem Világnapja, Madarak és fák napja, megtartása, közös megünneplése.

A környezet védelme végigkíséri mindennapjainkat is, hiszen folyamatosan gyűjtjük a papírt, műanyag flakonokat, kupakokat, és figyelünk a madárgondozásra és madárvédelemre egész évben. (etetők-itatók)

Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetségígéretek gondozására, szülői igények alapján délutáni foglalkozások keretében vehetik igénybe az alábbi tevékenységeket:

  • „Szeder- Mocorgó” foglalkozás a leendő óvodások számára (szülőkkel együtt)
  • Zene-ovi
  • Angol nyelvi
  • Ovis torna
  • Bozsik óvodai foci program

Az óvodánkba járó Sajátos Nevelési Igényű gyermekeinket szakember fejleszti (gyógypedagógus, logopédus).

Szülői igényeknek megfelelően biztosítjuk gyermekeink hitoktatást, (református és katolikus hitoktatókkal.) az óvoda nyitvatartási idejében.

Példamutató óvodánk és a helyi Általános Iskola között működő kapcsolat mely biztosítja az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentességét.

Szülői kezdeményezésre működik óvodánkban a Miskolci Fekete Szeder Közhasznú Alapítvány, melynek bevételéből multimédiás eszközöket, sportközöket, szakkönyveket, óvodai rendezvényeket tudunk finanszírozni, továbbképzési lehetőségeket támogatni.

 

Fontosnak tartjuk a nyitottságot, ezért a nevelési év során – kiemelten az előjegyzés időszakában – lehetőséget nyújtunkaz érdeklődő szülők számára óvodánk életébe való betekintésbe: minden nap 10.30.-11.30 óra között.

 

 

Szeretettel várjuk a kedves Szülőket és leendő óvodásainkat!

 

 

 

Miskolc 2017-03-31                           Miskolci Batsányi János Óvoda Szeder úti Tagóvoda